Устойчивост

Ангажиране с устойчивото развитие

Отговорността започва с поведението ни. Nilfisk спазва строги стандарти по отношение на човешките права, околната среда и почтеността в бизнеса. вярваме, че това създава много по-устойчива бизнес среда, която благоприятства Nilfisk, клиентите ни и другите участници в процеса.

Nilfisk предлага на клиентите си решения за почистване съгласно принципите на устойчивия бизнес. За нас това означава да гарантираме ефикасност и производителност, като същевременно понижаваме и общите разходи за производството. Разработваме решения, които предлагат ефективни начини за почистване чрез използването на по-малко енергия, по-малко вода и по-малко количество почистващи препарати. Ключов елемент от подхода ни за постигане на устойчивост е намаляването на разходите за клиентите ни, като същевременно подобряваме и отношението си към околната среда. Наричаме тази философия: зеленото мислене се обединява с чистотата:

  • Намаляваме общите производствени разходи и увеличаваме максимално възвръщаемостта на инвестициите за клиентите си, като разработваме продукти с по-добри показатели по отношение на околната среда
  • Подобряваме капацитета си, за да предлагаме устойчиви решения за почистване
  • Отговаряме на нуждите за устойчиво почистване и разработваме нови възможности, за да създаваме постоянни ползи за клиентите си и техните служители

Ангажираност

Nilfisk е една от компаниите, подписала Глобалния договор на ООН. Искаме да подчертаем ангажираността на компанията в това, да се развива отговорно и да се стреми къ непрекъснато подобряване на четирите основни направления: човешките права, правата на трудещите се, околната среда и корупцията.

Nilfisk също така участва и в Проекта за отчетност на въглеродните емисии. Осъзнаваме факта, че като голяма компания сме задължени да работим ефективно за намаляване на въглеродния си отпечатък.